Trzy kwadranse z muzyką

Tym razem w żyrardowskiej RESURSIE odbył się koncert z cyklu Trzy kwadranse z muzyką. Wystąpili uczniowie szkoły: Marcin Galiński, Amelia Koza, Piotr Krajewski, Ignacy Krzywda, Lolianna Kuczek, Barbara Pokorska, Nikola Sendek, Zuzanna Sosnowska, Maja Świerczyńska. Akompaniowali: Gabriela Maria Chiżyńska oraz Łukasz Nagórka. Wysłuchano utworów Bacha, Berensa, Biskupskiej, Burgmullera, Gurlitta, Kuhlaua, Loeschhorna Lutosławskiego, Rameau, Riedinga. Na zakończenie koncertu w ramach kwadransu dla specjalnego gościa publiczność wysłuchała muzyki Chopina, Duska i Ravela w wykonaniu Gabrieli Marii Chiżyńskiej.