Szkoła


Witamy na stronie
Prywatnej Szkoły Muzycznej
im. A. Szalińskiego w Żyrardowie

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 74/96. Placówka kształci dzieci i młodzież w zakresie szkoły muzycznej I stopnia, przygotowując do podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje ułożone są najczęściej w dwa dni w tygodniu z uwzględnieniem innych zajęć uczniów. Nasi uczniowie występują na koncertach i audycjach organizowanych w szkole i poza nią. Staramy się, aby nauka przebiegała w miłej i przyjaznej uczniom atmosferze.

HISTORIA SZKOŁY

Dnia 8 lipca 1995 roku na wniosek założyciela – Małgorzaty Rogozińskiej, szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Skierniewicach. Rok później dokonano wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki pod numerem 74/96. Od 1999 roku za zgodą lokalnych władz został utworzony oddział szkoły w Mszczonowie z lokalizacją w tamtejszej szkole podstawowej. We wrześniu 2001 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego placówce zostały nadane uprawnienia szkoły publicznej.


Doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość nadania imienia prof. Antoniego Szalińskiego, która miała miejsce 24 maja 2003 roku. Wtedy to wśród znakomitych gości z kręgu najbliższej rodziny, przyjaciół oraz byłych współpracowników Patrona znaleźli się wykładowcy Wydziału Edukacji Artystycznej – Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie na czele z ówczesnym Rektorem uczelni.

 

PATRON SZKOŁY – ANTONI SZALIŃSKI (1925-1997)


Wybitny artysta kompozytor, dyrygent, pedagog, wychowawca młodzieży kompozytor i autor opracowanie wielu utworów z zakresu muzyki chóralnej, instrumentalnej w tym również piosenek i miniatur instrumentalnych dla dzieci. Ze względu na koligacje rodzinne związany zarówno z Żyrardowem jak i Mszczonowem.

Prowadził liczne zespoły chóralne na terenie Warszawy. Przez 25 lat współpracował z chórami Filharmonii Narodowej początkowo jako akompaniator i korepetytor, wreszcie jako kierownik chóru i dyrygent. Od 1969 roku przez wiele kadencji pełnił wymiennie funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina.

Znany i ceniony w środowisku muzycznym, pracował społecznie w licznych stowarzyszeniach. Między innymi w 1971 roku został wiceprezesem Zarządu Koła Warszawskiego Związku Kompozytorów polskich. Od 1976 roku pracował w Komitecie Głównym wszystkich edycji Olimpiady Artystycznej dla uczniów szkół ogólnokształcących. Był stałym gościem i członkiem komisji konkursów muzyki chóralnej (Warszawa, Legnica, Rumia, Skierniewice, Żyrardów). Za swą wszechstronną działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wszystkich, których spotkał i z którym pracował ceniony za swoją ogromną wiedzę, nieprzeciętną inteligencję, wrażliwość, poczucie humoru. Kochany przez uczniów i studentów, którym nie tylko przekazywał umiejętności, ale przede wszystkim miłość i szacunek do muzyki.