Szkoła

Witamy na stronie Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie z oddziałem w Mszczonowie.

Oferujemy naukę gry na różnych instrumentach. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 74/96. Placówka kształci dzieci i młodzież w zakresie szkoły muzycznej 1 stopnia, a zarazem przygotowuje do podjęcia nauki w szkole średniej. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje ułożone są w dwa dni w tygodniu z uwzględnieniem innych zajęć uczniów.

Proponujemy umiarkowane ceny oraz zniżki w wypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny. Zapewniamy możliwość występowania na koncertach i audycjach organizowanych w szkole i poza nią. Organizujemy wspólne wyjazdy na przedstawienia teatralne i wystawy. Zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej uczniom atmosferze.

Historia szkoły

8 lipca 1995 r. na wniosek założyciela – Małgorzaty Rogozińskiej, szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Skierniewicach.

Rok później dokonano wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki pod numerem 74/96. Od 1999 roku za zgodą lokalnych władz został utworzony oddział szkoły w Mszczonowie z lokalizacją w tamtejszej szkole podstawowej. We wrześniu 2001 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego placówce zostały nadane uprawnienia szkoły publicznej.


Doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość nadania imienia prof. Antoniego Szalińskiego, która miała miejsce 24 maja 2003 roku. Wtedy to wśród znakomitych gości z kręgu najbliższej rodziny, przyjaciół oraz byłych współpracowników Patrona znaleźli się wykładowcy Wydziału Edukacji Artystycznej – Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie na czele z ówczesnym Rektorem uczelni.

 

Patron szkoły – Antoni Szaliński (1925-1997)

Wybitny artysta kompozytor, dyrygent, pedagog, wychowawca młodzieży kompozytor i autor opracowanie wielu utworów z zakresu muzyki chóralnej, instrumentalnej, w tym również piosenek i miniatur instrumentalnych dla dzieci. Ze względu na koligacje rodzinne związany zarówno z Żyrardowem jak i Mszczonowem.

Prowadził liczne zespoły chóralne na terenie Warszawy. Przez 25 lat współpracował z chórami Filharmonii Narodowej początkowo jako akompaniator i korepetytor, wreszcie jako kierownik chóru i dyrygent. Od 1969 r. przez wiele kadencji pełnił wymiennie funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina.

Znany i ceniony w środowisku muzycznym, pracował społecznie w licznych stowarzyszeniach. Między innymi w 1971r. został wiceprezesem Zarządu Koła Warszawskiego Związku Kompozytorów polskich. Od 1976 r. pracował w Komitecie Głównym wszystkich edycji Olimpiady Artystycznej dla uczniów szkół ogólnokształcących. Był stałym gościem i członkiem komisji konkursów muzyki chóralnej (Warszawa, Legnica, Rumia, Skierniewice, Żyrardów). Za swą wszechstronną działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wszystkich, których spotkał i z którym pracował ceniony za swoją ogromną wiedzę, nieprzeciętną inteligencję, wrażliwość, poczucie humoru. Kochany przez uczniów i studentów, którym nie tylko przekazywał umiejętności, ale przede wszystkim miłość i szacunek do muzyki.

Oferta

W chwili obecnej placówka kształci uczniów w klasach instrumentalnych następujących specjalności: fortepian, skrzypce, gitara, flet, akordeon.
Odbywają się także zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków oraz zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży, zainteresowanych wyłącznie nauką gry na instrumencie.

Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych konkursach, przeglądach i przesłuchaniach. Część absolwentów kontynuuje naukę w szkole II stopnia, bądź na kursach muzycznych. Niektórzy są studentami, a nawet już absolwentami wyższych uczelni artystycznych.

 

Kadra

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów magisterskich Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Małgorzata Rogozińska - kształcenie słuchu, dyrektor.
  Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada metodykę nauczania kształcenia słuchu na Podyplomowych Studiach Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Współautorka cyklu podręczników p.t. „Dyktanda elementarne” dla szkół muzycznych I stopnia.

 

Sukcesy

Placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Swoją działalnością zaskarbiła sobie sympatię mieszkańców miasta oraz uznanie i wsparcie miejscowych władz.

Poprzez działalność koncertową współpracuje z różnymi ośrodkami na terenie miasta i powiatu. Organizowany przez szkołę w miejscowym muzeum stały cykl koncertów pod nazwą Trzy Kwadranse z Muzyką, mający na celu popularyzację muzyki w wykonaniu uczniów szkoły oraz zapraszanych profesjonalnych wykonawców, na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez kulturalnych i cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Od dwunastu lat organizujemy w Żyrardowie Muzyczne Spotkania Zaprzyjaźnionych Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych o zasięgu regionalnym. Organizujemy koncerty uczniów w Domu Maklakiewiczów w Mszczonowie. Współpracujemy również z innymi ośrodkami kultury na terenie Żyrardowa i Mszczonowa.

 

Rekrutacja

Zapraszamy – bez wyjątku – wszystkie dzieci i młodzież. Nie prowadzimy selekcji w ramach wstępnych przesłuchań. Zapisy odbywają się poprzez dodanie na listę uczniów. Nabór dzieci do szkoły prowadzimy każdego roku w okresie od kwietnia do czerwca oraz pomiędzy 20 a 31 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach nawet we wrześniu, należy jednak wtedy liczyć się z tym, że może już nie być miejsc w grupie, a dogodne terminy lekcji indywidualnych będą zajęte.

Stawki obowiązujące od 1 września 2022r.: *

Szkoła muzyczna (opłaty miesięczne):

 • 520zł przez 10 miesięcy roku szkolnego plus jedna opłata wakacyjna
 • 420zł dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny

Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków (opłaty miesięczne):

 • 200zł
 • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny – 150zł

Indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży:

 • lekcja 60-cio minutowa raz w tygodniu – 300zł (opłata miesięczna)
 • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny – 250zł (opłata miesięczna)
 • lekcja 45-cio minutowa – 250zł (opłata miesięczna)
 • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny – 200zł (opłata miesięczna)

* W związku z inflacją wysokość opłat może ulec zmianie.