Oferta szkoły muzycznej

Nasza szkoła kształci uczniów w klasach instrumentalnych następujących specjalności: fortepian, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, perkusja. Możliwa jest również nauka gry na altówce, wiolonczeli, waltorni, oboju, perkusji – w zależności od naboru w danym roku szkolnym.

          

Nasi uczniowie biorą czynny udział w konkursach, przeglądach i przesłuchaniach krajowych i międzynarodowych. Część absolwentów kontynuuje naukę w szkole muzycznej II stopnia. Niektórzy są studentami, a nawet absolwentami wyższych uczelni artystycznych. W swojej ofercie mamy również zajęcia pozaszkolne – zajęcia indywidualne z instrumentu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia muzyczne dla przedszkolaków, naukę tańca i muzykoterapię.

KADRA

Nauczyciele Szkoły są absolwentami Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

SUKCESY

Placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Swoją działalnością zaskarbiła sobie sympatię mieszkańców miasta oraz uznanie i wsparcie miejscowych władz. Poprzez działalność koncertową szkoła współpracuje z różnymi ośrodkami na terenie miasta i powiatu.

Organizowany przez szkołę w miejscowym muzeum stały cykl koncertów pod nazwą Trzy Kwadranse z Muzyką, mający na celu popularyzację muzyki w wykonaniu uczniów szkoły oraz zapraszanych profesjonalnych wykonawców, na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez kulturalnych i cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od dwunastu lat organizujemy w Żyrardowie Muzyczne Spotkania Zaprzyjaźnionych Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych o zasięgu regionalnym. Organizujemy koncerty uczniów w Domu Maklakiewiczów w Mszczonowie oraz w żyrardowskiej Resursie. Współpracujemy również z innymi ośrodkami kultury na terenie Żyrardowa i Mszczonowa.

 

REKRUTACJA

Zapraszamy – bez wyjątku – wszystkie dzieci i młodzież. Nie prowadzimy selekcji w ramach wstępnych przesłuchań. Zapisy odbywają się poprzez dodanie na listę uczniów. Nabór dzieci do szkoły prowadzimy każdego roku w okresie od kwietnia do lipca oraz pomiędzy 20 a 31 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach możemy przyjąć ucznia również we wrześniu oraz w trakcie roku szkolnego.

Opłaty za naukę w szkole*:

600 zł za miesiąc nauki, płatne od czerwca do września
oraz dwie opłaty wakacyjne:
600 w lipcu i 300 w sierpniu.

dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny:
500 zł za miesiąc nauki, płatne od czerwca do września
oraz dwie opłaty wakacyjne:
500 w lipcu i 250 w sierpniu.

* od 1 kwietnia 2024 r.