Oferta

Szkoła kształci uczniów w klasach instrumentalnych następujących specjalności: fortepian, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, perkusja. Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych konkursach, przeglądach i przesłuchaniach. Część absolwentów kontynuuje naukę w szkole muzycznej II stopnia, bądź na kursach muzycznych. Niektórzy są studentami, a nawet już absolwentami wyższych uczelni artystycznych.
Oferujemy również zajęcia pozaszkolne – zajęcia muzyczne i poznawanie instrumentów dla przedszkolaków oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kadra

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów magisterskich Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

  • Małgorzata Rogozińska - kształcenie słuchu, dyrektor.
    Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada metodykę nauczania kształcenia słuchu na Podyplomowych Studiach Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Współautorka cyklu podręczników p.t. „Dyktanda elementarne” dla szkół muzycznych I stopnia.

 

Sukcesy

Placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Swoją działalnością zaskarbiła sobie sympatię mieszkańców miasta oraz uznanie i wsparcie miejscowych władz. Poprzez działalność koncertową szkoła współpracuje z różnymi ośrodkami na terenie miasta i powiatu. Organizowany przez szkołę w miejscowym muzeum stały cykl koncertów pod nazwą Trzy Kwadranse z Muzyką, mający na celu popularyzację muzyki w wykonaniu uczniów szkoły oraz zapraszanych profesjonalnych wykonawców, na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez kulturalnych i cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Od dwunastu lat organizujemy w Żyrardowie Muzyczne Spotkania Zaprzyjaźnionych Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych o zasięgu regionalnym. Organizujemy koncerty uczniów w Domu Maklakiewiczów w Mszczonowie. Współpracujemy również z innymi ośrodkami kultury na terenie Żyrardowa i Mszczonowa.

 

Rekrutacja

Zapraszamy – bez wyjątku – wszystkie dzieci i młodzież. Nie prowadzimy selekcji w ramach wstępnych przesłuchań. Zapisy odbywają się poprzez dodanie na listę uczniów. Nabór dzieci do szkoły prowadzimy każdego roku w okresie od kwietnia do lipca oraz pomiędzy 20 a 31 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach możemy przyjąć ucznia również we wrześniu.

Stawki obowiązujące od 1 września 2023r.:

Szkoła muzyczna (opłaty miesięczne):

  • 550zł za miesiąc nauki, płatne przez 10 miesięcy roku szkolnego oraz jedna opłata wakacyjna
  • 450zł za miesiąc nauki, płatne przez 10 miesięcy roku szkolnego oraz jedna opłata wakacyjna dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny

Zajęcia pozaszkolne:

Zajęcia muzyczne i poznawanie instrumentów dla przedszkolaków:

  • 200zł za cztery 30-minutowe zajęcia w miesiącu
  • 150zł za cztery 30-minutowe zajęcia w miesiącu dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny

Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych (skrzypce, fortepian, fortepian z elementami improwizacji jazzowej, gitara klasyczna, gitara elektryczna, ukulele, flet poprzeczny, perkusja z elementami muzyki rozrywkowej):

  • Pakiet I – 4 lekcje 45-cio minutowe w miesiącu – 300zł 
  • Pakiet II – 8 lekcji 45-cio minutowych w miesiącu – 480zł 
  • Lekcja pojedyncza – 90zł