Jubileusz 20-lecia Prywatnej Szkoły Muzycznej

W sali koncertowej żyrardowskiej Resursy odbył się uroczysty koncert okazji Jubileuszu 20-lecia Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie. Uroczystość była połączona z XI Spotkaniami Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych.