Aktualności

Ogłoszenia szkolne.


Zapraszamy do kontaktu z naszą Szkołą!

Oferujemy naukę gry na różnych instrumentach.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 74/96. Placówka kształci dzieci i młodzież w zakresie szkoły muzycznej 1 stopnia, a zarazem przygotowuje do podjęcia nauki w szkole średniej. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje ułożone są w dwa dni w tygodniu z uwzględnieniem innych zajęć uczniów.

Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych koncertach, przeglądach i przesłuchaniach.


Nadchodzące koncerty, audycje muzyczne oraz występy uczniów.

Uczniowie bardzo często mają możliwość prezentowania swoich umiejętności przed publicznością podczas koncertów i audycji szkolnych. Nie brakuje również występów gości – znakomitych muzyków instrumentalistów.