Aktualności

Ogłoszenia szkolne.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Szkołą!

Oferujemy naukę gry na różnych instrumentach.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 74/96. Placówka kształci dzieci i młodzież w zakresie szkoły muzycznej 1 stopnia, a zarazem przygotowuje do podjęcia nauki w szkole średniej. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje ułożone są w dwa dni w tygodniu z uwzględnieniem innych zajęć uczniów.

Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych koncertach, przeglądach i przesłuchaniach.

 


Nadchodzące koncerty, audycje muzyczne oraz występy uczniów.

Uczniowie bardzo często mają możliwość prezentowania swoich umiejętności przed publicznością podczas koncertów i audycji szkolnych. Nie brakuje również występów gości – znakomitych muzyków instrumentalistów.


 

KOMUNIKATY

Do 9 kwietnia wszystkie zajęcia w szkole prowadzone są zdalnie!


W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego
szkoła organizuje zajęcia edukacyjnych na odległość.

Na chwilę obecną dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt telefoniczny ze wszystkimi nauczycielami, rodzicami i uczniami. Otrzymuje na bieżąco informacje o przeprowadzonych zajęciach.

Lekcje  instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są za pomocą komunikatorów typu Skype, Whatsaap, niepubliczne linki YouTube i lub telefonicznie za pomocą zestawu głośnomówiącego.

Z kształcenia słuchu uczniowie otrzymują zadania telefonicznie i semesowo ze wskazaniem do korzystania z materiałów zawartych w posiadanych podręcznikach (solfeżach  i in. ). Uczniowie korzystają z programu komputerowy do kształcenia słuchu Amabile. Otrzymali też informacje odnośnie materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci.

Rodzice dzieci z klas I – III otrzymali link do folderów z materiałami na Google Drive, ćwiczenia solfeżowe, dyktanda i zadania pisemne z rytmiki. Na przyszły tydzień zaplanowane są zadania na żywo ( skype), ewentualnie filmiki z ćwiczeniami ruchowymi.  

Z racji małej liczby uczniów w grupach wykorzystujemy możliwość nauczania indywidualnego. Nauczyciele kontaktują się telefonicznie, semesowo i mailowo z uczniami  w celu udzielenia dokładnych wskazówek i omówienia rozwiązanych zadań.

Lekcje audycji muzycznych odbywają się poprzez utworzenie grup społecznościowych na facebooku i przy użyciu aplikacji Messenger.

W ramach chóru i zajęć zespołowych zostaną tymczasem rozesłane materiały nutowe do rozczytania głosów z poleceniem wysłuchania utworów w internecie.

Na przyszłość możliwa modyfikacja sposobu prowadzenia zajęć oraz prace nad sposobem  monitorowania i oceniania z uwzględnieniem dostępnych narzędzi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
661 163 073.

Małgorzata Rogozińska – dyrektor szkoły