Witamy na stronie Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie
z oddziałem w Mszczonowie

Oferujemy naukę gry na różnych instrumentach. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 74/96. Placówka kształci dzieci i młodzież w zakresie szkoły muzycznej 1 stopnia, a zarazem przygotowuje do podjęcia nauki w szkole średniej. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje ułożone są w dwa dni w tygodniu z uwzględnieniem innych zajęć uczniów.

Proponujemy umiarkowane ceny oraz zniżki w wypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny. Zapewniamy możliwość występowania na koncertach i audycjach organizowanych w szkole i poza nią. Organizujemy wspólne wyjazdy na przedstawienia teatralne i wystawy. Zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej uczniom atmosferze.

Historia szkoły

8 lipca 1995 r. na wniosek założyciela – Małgorzaty Rogozińskiej, szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Skierniewicach.

Rok później dokonano wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki pod numerem 74/96. Od 1999 roku za zgodą lokalnych władz został utworzony oddział szkoły w Mszczonowie z lokalizacją w tamtejszej szkole podstawowej. We wrześniu 2001 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego placówce zostały nadane uprawnienia szkoły publicznej.

Doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość nadania imienia prof. Antoniego Szalińskiego, która miała miejsce 24 maja 2003 roku. Wtedy to wśród znakomitych gości z kręgu najbliższej rodziny, przyjaciół oraz byłych współpracowników Patrona znaleźli się wykładowcy Wydziału Edukacji Artystycznej - Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie na czele z ówczesnym Rektorem uczelni.

Patron szkoły - Antoni Szaliński (1925-1997)

Wybitny artysta kompozytor, dyrygent, pedagog, wychowawca młodzieży kompozytor i autor opracowanie wielu utworów z zakresu muzyki chóralnej, instrumentalnej, w tym również piosenek i miniatur instrumentalnych dla dzieci. Ze względu na koligacje rodzinne związany zarówno z Żyrardowem jak i Mszczonowem.

Prowadził liczne zespoły chóralne na terenie Warszawy. Przez 25 lat współpracował z chórami Filharmonii Narodowej początkowo jako akompaniator i korepetytor, wreszcie jako kierownik chóru i dyrygent. Od 1969 r. przez wiele kadencji pełnił wymiennie funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina.

 

Znany i ceniony w środowisku muzycznym, pracował społecznie w licznych stowarzyszeniach. Między innymi w 1971r. został wiceprezesem Zarządu Koła Warszawskiego Związku Kompozytorów polskich. Od 1976 r. pracował w Komitecie Głównym wszystkich edycji Olimpiady Artystycznej dla uczniów szkół ogólnokształcących. Był stałym gościem i członkiem komisji konkursów muzyki chóralnej (Warszawa, Legnica, Rumia, Skierniewice, Żyrardów). Za swą wszechstronną działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wszystkich, których spotkał i z którym pracował ceniony za swoją ogromną wiedzę, nieprzeciętną inteligencję, wrażliwość, poczucie humoru. Kochany przez uczniów i studentów, którym nie tylko przekazywał umiejętności, ale przede wszystkim miłość i szacunek do muzyki.

Oferta

W chwili obecnej placówka kształci uczniów w klasach instrumentalnych następujących specjalności: fortepian, skrzypce, gitara, flet, akordeon.
Odbywają się także zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków oraz zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży, zainteresowanych wyłącznie nauką gry na instrumencie.

Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych konkursach, przeglądach i przesłuchaniach. Część absolwentów kontynuuje naukę w szkole II stopnia, bądź na kursach muzycznych. Niektórzy są studentami, a nawet już absolwentami wyższych uczelni artystycznych.

Kadra

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów magisterskich Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Nasi pedagodzy

Kadrę dydaktyczną naszej Szkoły stanowią nauczyciele legitymujący się doskonałym przygotowaniem merytorycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą. W parze z poziomem wiedzy idzie bagaż doświadczenia pedagogicznego.
Większość nauczycieli to czynni zawodowo muzycy.

Małgorzata Rogozińska

kształcenie słuchu, dyrektor

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada metodykę nauczania kształcenia słuchu na Podyplomowych Studiach Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Współautorka cyklu podręczników p.t. „Dyktanda elementarne” dla szkół muzycznych I stopnia.

Gabriela Chiżyńska

fortepian, akompaniament

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Marcin Fibich

flet, prowadzenie zespołów

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Były kierownik działu muzycznego Centrum Kultury w Żyrardowie, a wcześniej instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Założyciel zespołów wokalnych „Kwadrans” i „Pretext”. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Twórców „Aranżator”. Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie.

Magdalena Jaworska

flet, zajęcia umuzykalniające

Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym, w klasie fletu prof. Elżbiety Gajewskiej. Ukończyła również Studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej i od kilku lat prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po ukończeniu kursu gordonowskiego prowadzi zajęcia muzyczne dla niemowląt i małych dzieci wg teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona.

Joanna Mazurek

fortepian

Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Pracowała w klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Od wielu lat jest nauczycielem klasy fortepianu i akompaniamentu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie.

Krzysztof Mazurek

akordeon

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie oraz absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie. Od wielu lat jest nauczycielem klasy akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie.

Danuta Mirska-Kowalczyk

fortepian

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem i licznymi sukcesami. Jej uczniowie są laureatami konkursów pianistycznych w kraju i za granicą. Przez kilkanaście lat była organizatorem koncertów dla młodych pianistów w zamku w Pułtusku. Jej maksymy, to: „Miarą wartości człowieka są czyny dla ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy” oraz „Pedagog - muzyk musi wciąż poszukiwać i odkrywać. Jeśli myśli, że już wszystko wie, to czas na odejście…”

Anna Myszkowska

zespół smyczkowy

Absolwentka PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie w klasie skrzypiec prof. Joanny Artysz. Studentka studiów magisterskich wydziału instrumentalnego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest koncertmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Sonus, jak również Sinfonietty de Girarda, a także członkiem orkiestry kameralnej Camerata Mazovia.

Łukasz Nagórka

fortepian

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, studiował również na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Uczestnik konkursów oraz festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertował w wielu renomowanych ośrodkach muzycznych w Polsce i Europie Zachodniej. Obecnie jest także wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Marta Niemira

skrzypce

Absolwentka Akademii muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wroclawiu w klasie skrzypiec. Koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia.

Katarzyna Orlińska

rytmika, fortepian

Ukończyła Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie na wydziale Rytmiki, a następnie Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klawesynu. Akompaniator i aranżer Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia.

Michał Prószyński

gitara

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie na wydziale instrumentalnym w klasie gitary u prof. M. Zalewskiego. Ukończył również naukę śpiewu solowego w ZPSM im. F. Chopina w Warszawieq. W 2013 roku uzyskał I miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Śpiewu Solowego Szkół Muzycznych II Stopnia, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie wokalnym "Złote Głosy" w 2015 roku.

Jakub Sokołowski

fortepian, improwizacja

Absolwent i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Studia ukończył pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarnawskiej. Jest laureatem nagrody Telewizji Polskiej dla młodych talentów „Dolina Kreatywna” w kategorii Muzyka, II nagrody na międzynarodowym konkursie młodych zespołów jazzowych „Jazz Juniors” w Krakowie, a także finalistą międzynarodowego konkursu JAZZ NAD ODRĄ.

Olena Szczepaniak

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec prof. M.Grabarczyka. Wielokrotna uczestniczka Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Zamościu w klasie skrzypiec prof. T.Gadziny. Olena jest czynna zawodowo również na polu muzyki rozrywkowej - jako wokalistka i songwriter.

Mateusz Wiśniewski

chór, audycje muzyczne

Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz chórmistrzostwo na wydziale edukacji artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi. Aktywny propagator muzyki w środowisku żyrardowskim. Komponuje na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej do projektu Rytuały MimOpera. Jest pomysłodawcą i założycielem orkiestry smyczkowej Sinfonietta de Girarda.

Justyna Wojtkowska

skrzypce

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym w specjalności Pedagogika Instrumentalna pod kierunkiem Anny Wandtke – Wypych. Brała udział w wielu kursach muzycznych kształcąc się pod okiem takich pedagogów jak: Mieczysław Szlezer, Włodzimierz Promiński, Andrzej Kordykiewicz. Koncertuje solowo i kameralnie.

Anna Wolniewicz

fortepian

Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Prof. Alicji Palety-Bugaj. Jako solistka i kameralistka występowała w najważniejszych filharmoniach i teatrach w Polsce, a także m. in. w Belgii, Holandii, Niemczech. Ma na swoim koncie udział w licznych kursach i warsztatach muzyki klasycznej i jazzowej. Na codzień jest solistką Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Sukcesy

Placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Swoją działalnością zaskarbiła sobie sympatię mieszkańców miasta oraz uznanie i wsparcie miejscowych władz.

Poprzez działalność koncertową współpracuje z różnymi ośrodkami na terenie miasta i powiatu. Organizowany przez szkołę w miejscowym muzeum stały cykl koncertów pod nazwą Trzy Kwadranse z Muzyką, mający na celu popularyzację muzyki w wykonaniu uczniów szkoły oraz zapraszanych profesjonalnych wykonawców, na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez kulturalnych i cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Od dwunastu lat organizujemy w Żyrardowie Muzyczne Spotkania Zaprzyjaźnionych Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych o zasięgu regionalnym. Organizujemy koncerty uczniów w Domu Maklakiewiczów w Mszczonowie. Współpracujemy również z innymi ośrodkami kultury na terenie Żyrardowa i Mszczonowa.

Rekrutacja

Zapraszamy - bez wyjątku - wszystkie dzieci i młodzież. Nie prowadzimy selekcji w ramach wstępnych przesłuchań. Zapisy odbywają się poprzez dodanie na listę uczniów. Nabór dzieci do szkoły prowadzimy każdego roku w okresie od kwietnia do czerwca oraz pomiędzy 20 a 31 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach nawet we wrześniu, należy jednak wtedy liczyć się z tym, że może już nie być miejsc w grupie, a dogodne terminy lekcji indywidualnych będą zajęte.

Szkoła muzyczna (opłaty miesięczne):
  • 400zł przez 10 miesięcy
    (bez miesięcy wakacyjnych)
  • 270zł dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny
Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków - grupowe i indywidualne (opłaty miesięczne):
  • 150zł
  • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny - 100zł
Indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (opłaty miesięczne):
  • lekcja 60-cio minutowa raz w tygodniu - 230zł
  • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny - 170zł
  • lekcja 45-cio minutowa - 180zł
  • dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny - 140zł

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie z oddziałem w Mszczonowie

96- 300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3, telefon - 661 163 073, NIP 838 - 107 - 23 -24, REGON 750454312

Nasza strona internetowa stosuje ciasteczka. Smacznego!
Zrobione w Studio Korala